Takläggning Stockholm

Trygg och säker takläggning i Stockholm

Vem bör man anlita om man är intresserad av takläggning i Stockholm? Det finns gott om byggfirmor som jobbar med takläggning och det kan vara svårt att veta vem man ska kontakta. Salm Tak & Fasad har mångårig erfarenhet av bland annat takläggning och kan hjälpa er från början till slut. Beroende på hur gammalt taket är samt vilken taktyp man har idag, kan man få råd gällande hur man bör gå tillväga med sin takläggning. Olika typer av material på takpannor, etc. påverkar även livslängden på taket. Här behöver man göra en bra avvägning mellan livslängd, kvalité och sin egen budget för projektet. Salm Tak & Fasad kan hjälpa er att ta fram ett alternativ som passar just er. 

Takläggning och materialval

Salm Tak & Fasad har hjälpt många kunder med takläggning i Stockholm med omnejd. I Stockholm finns många villaområden, både nya och gamla. Vissa villor kan vara så gamla att det kan finnas ett kulturhistoriskt värde som man vill bevara. Då måste man ta hänsyn till detta även vid takläggningen. 

Hus som står nära havet eller på en höjd blir utsatta för hårdare väder än andra hus. Därför är själva husets placering någonting som bör tas i beaktande när man undersöker alternativ för takläggning. 

Olika typer av tak

Det finns många olika typer av tak och när man pratar om att genomföra takläggning på ett befintligt hur, handlar det oftast om att renovera taket. Det är ganska ovanligt att man gör om hela taket. Däremot kan man välja att byta från exempelvis tegelpannor till betongpannor. 

 

Det finns fördelar med såväl betongpannor som med tegelpannor. Sedan SALM Tak & Fasad började arbeta med takläggning i Stockholm har kunder sett fördelar med båda materialtyperna. Tegelpannor upplevs ofta som vackra då de har naturliga skiftningar. Dock är storleken på dessa takpannor inte exakt samma från panna till panna, vilket kan göra takläggningen aningen mer komplicerad. Betongplattor är betydligt mer lika varandra från panna till panna och här går det snabbt att lägga ut taket. 

Så här väljer man rätt underlagstak

När man taklägger ett hus så är det vanligt att man också renoverar underlagstaket. Oavsett om man väljer att göra det eller inte, bör man låta takläggaren undersöka hur väl den underliggande konstruktionen hållit sig genom åren. Är taket gammalt, finns det risk att det bildas fukt under taket. Det här bör man vara uppmärksam på, då det kan få tråkiga konsekvenser på lång sikt.

 

Här bör man alltid anlita en professionell takläggare, typ SALM Tak & Fasad, för att få en fackmannamässig kontroll av taket utförd. Oavsett om man i senare steg i processen väljer att göra vissa saker själv, ska man alltid se till att få taket undersökt av en expert. 

Säkerheten är viktig vid takläggning

När SALM Tak & Fasad arbetar med takläggning i Stockholm använder man så klart alltid professionell säkerhetsutrustning. Tyvärr händer det då och då att privatpersoner som väljer att göra vissa moment av takläggningen själva, slarvar med säkerheten och olyckor inträffar. Se därför alltid till att använda fallskydd och annan säkerhetsutrustning när du är uppe på ditt tak. Ett fall på flera meter kan vara livshotande.

 

Kontakta oss nedan för en gratis besiktning och offert på just ditt tak!

Vi gör en kostnadsfri besiktning på ditt tak. Ring eller lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi så fort vi kan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Behöver du en kostnadsfri uppskattning?